top of page

Vše o státních přijímacích zkouškách

DŮLEŽITÉ TERMÍNY


Termín odevzdání přihlášky na střední školu: 1.-20. 2. 2024

Přihlášky je možné podávat elektronicky prostřednictvím stránek www.dipsy.cz 

Zároveň je stále zachována možnost podat přihlášku i v papírové podobě. Podrobnosti k přihláškám i případné tiskopisy najdete ZDE.

 

ZKOUŠKY NA ČTYŘLETÉ OBORY
1. řádný termín
přijímacích zkoušek na střední školu (čtyřleté obory): 12. dubna 2024

2. řádný termín přijímacích zkoušek na střední školu (čtyřleté obory): 15. dubna 2024

 

ZKOUŠKY NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA
1. řádný termín přijímacích zkoušek na střední školu (6- a 8letá gymnázia): 16. dubna 2024

2. řádný termín přijímacích zkoušek na střední školu (6- a 8letá gymnázia): 17. dubna 2024

 

NÁHRADNÍ TERMÍNY
1. náhradní termín přijímacích zkoušek na střední školu: 29. dubna 2024

2.náhradní termín přijímacích zkoušek na střední školu: 30. dubna 2024

 

VÝSLEDKY ZKOUŠEK
Kdy budou výsledky: 15. května 2024 

Kalendář

Co je dobré vědět

Jakou školu vybrat?

Portál iDnes nabízí interaktivní mapu středních škol. Najděte si informace o té své

(pozn.: údaje jsou z předchozího školního roku):

Interaktivní mapa střední škol

Kdo organizuje jednotné přijímací zkoušky?

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím jeho agentury CERMAT. Každý uchazeč o studium na SŠ zakončené maturitní zkouškou musí podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Mají přijímací zkoušky stejný průběh na všech školách?

Ředitelé škol dle svého uvážení mohou jednotné přijímací zkoušky dále doplnit o další kritéria přijetí (např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy). Testu od společnosti CERMAT musí ředitel dát v celkovém přijímacím řízení váhu minimálně 60 % (v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %). Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel školy povinen zveřejnit. Nejčastěji je najdete na webových stránkách vámi vybrané školy.

Cermat testy? Vždyť vy jste SCIO

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na jeho webu můžete nalézt pouze podobu didaktických testů použitých v předchozích letech při ostrých přijímacích zkouškách. Přípravné materiály společností SCIO pro školní rok 2023/2024 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky.

 

Testy CERMAT by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP). Z RVP plně vychází všechny přípravné materiály společnosti SCIO, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na jednotné přijímací zkoušky využít všechny přípravné produkty SCIO.

bottom of page